Významné objekty

Informační středisko Zátoň

Informační středisko Lesů České republiky, s. p.

Otevřeno pro veřejnost:
  • červenec-srpen, denně mimo pondělí
  • v ostatních měsících po domluvě na telefonu 388 436 122
Expozice ukazuje:
  • historii a současnost státních lesů a Boubínska
  • informace o Boubínském pralese s výřezem krále smrků
  • lesní nářadí a ukázku koňské stáje
  • rostliny a živočichy z okolí
Přednáškový sál nabízí:
  • přes 30 audiovizualní děl o lesnictví, lese a přírodě

Současné využití historické budovy

Víceúčelová budova obsahuje provozní část – kanceláře polesí, inspekční pokoj a technické zázemí polesí (garáže, sklady). Zázemí pro exkurze (objekt Boubín): sál pro cca 40 osob, ubytování cca pro 40 osob. Dvouokruhovou výstavní expozici: Lesy České republiky s. p. – oblast Boubínska, prostory pro větší exponáty – ukázka koňské stáje.

Rekonstrukce objektu

Stav budovy před rekonstrukcí byl následující: zdivo převážně kamenné místy s cihlami, stropy s rovným podhledem – dřevěné, povalové zasypané zeminou, krovy částečně poškozené. Krytina – na původním šindelu položen eternit. Objekt stájí v havarijním stavu, stropní konstrukce porušena. Protékají a podtékají splaškové a dešťové vody. Podemletý podzákladní nosný pilíř. Navrstvení různých přístaveb (kůlny) na hlavní budově. Hospodářské zázemí proti hlavní budově částečně opraveno. Obvodová zeď ke směru ke komunikaci opravena. Vstupní branka a brána nově vsazena.

Zhodnocení technického stavu před rekonstrukcí (1995). Není kanalizace a veškeré dešťové vody zatékají pod základy. Vysoká vlhkost omítek. Hospodářská část vykazuje trhliny ve zdivu a nestejnoměrné sesedání. Uhnívání záhlaví trámů, trámy napadeny dřevokazným hmyzem. Nutnost výměny střešní krytiny. Stávající napojení na inženýrské sítě je nedostačující. Veškeré rozvody vody, odpadů a elektroinstalace jsou v havarijním stavu. Nutnost likvidace hnojiště.

Zahájení rekonstrukce hlavní budovy: vyklizení budovy a bourací práce 6- 9/1998; oprava krovu a položení krytiny 9–12/1998; hrubé rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace 1–5/1999; osazení oken a dveří 2/1999; vnitřní omítky 6–7/1999; fasáda, natěračské práce 8/1999; obklady, dlažby, podlahy, truhlářské práce 8–10/1999; kompletace elektroinstalace, plyn, interiéry 9–11/1999; instalace zařízení informačního sálu 11/1999; příprava a instalace výstavy 4–12/1999.

Zázemí: vyklizení skladů 6–9/1998; oprava střechy 3–4/1999; hrubé rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace 4–5/1999; vnitřní omítky, osazení oken a dveří 6–8/1999; fasáda, natěračské práce 8/1999; výstavba plynové přípojky 7–8/1999; ozelenění objektu 10/1999; ukončení stavebních prací 10/1999.

Kolaudace proběhla v prosinci 1999.

Historie objektu

Roku 1750 nechal Josef kníže ze Schwarzenbergu v obvodu dvora (hospodářského, který byl vystavěn v dřívějších dobách – 14. století ) vystavěti lovecký zámek, aby zde vysocí hosté při tokání tetřevů častováni a opatrováni byli. Tento zámek byl později proměněn v myslivnu. Tolik o založení Zátoňského zámečku napsal 1883 Jan Chadt knížecí lesní adjundkt. Tato budova byla používána jako knížecí myslivna později pak jako polesí státních lesů. Když polesí objekt opustilo, byla zde pouze bytová jednotka a stáje.

Další významné objekty :