Charakteristika lesního závodu

 

Polesí a střediska
Název polesí: Sídlo polesí: Telefon: E-mail:
01 polesí Kubova Huť Kubova Huť 24,
385 01 Vimperk
388 436 324 kubovahut.lz5@lesycr.cz
02 polesí Zátoň Zátoň 1,
384 51 Volary
388 436 122 zaton.lz5@lesycr.cz
03 polesí Mlynářovice Mlynařovice 32,
384 51 Volary
388 333 222 mlynarovice.lz5@lesycr.cz
04 polesí Prachatice Lázně sv. Markéty 224,
38301 Prachatice
388 323 136 prachatice.lz5@lesycr.cz
05 polesí Včelná Včelná pod Boubínem 41,
384 21 Husinec
388 421 161 vcelna.lz5@lesycr.cz
06 polesí Zdíkov Zdíkov 326,
384 72 Zdíkov
388 426 803 zdikov.lz5@lesycr.cz
31 Výrobní středisko Volary Volary,
384 51 Volary
388 333 075 vsvolary.lz5@lesycr.cz
32 lesní školka Budkov Budkov,
384 22 Vlachovo Březí
388 329 171 budkov.lz5@lesycr.cz
50 Středisko Zbytiny Zbytiny,
384 41 Zbytiny
388 337 197 pdvzbytiny.lz5@lesycr.cz
Katastrální výměra: 93 884 ha
Výměra PUPFL: 23 243 ha
Výměra porostní plochy: 22 444 ha
Výměra odborné správy: 3 698 ha
Kilometráž lesních cest: 592 km

(stav k 31.12.2015)

Seznam LHC s % zastoupením na území OJ
Číslo osvědčení Název LHC % podíl na území LZ
1404 Vimperk 82,32%
0737 Prachatice 17,68%
Podíl výměry dle kategorií lesa
Číslo kategorie Název karegorie % podíl na území LZ
10 Les hospodářský 71,48%
20 Les ochranný 2,46%
30 Les zvl. určení 26,06%
Podíl dřevinné skladby
Číslo dřeviny Název dřeviny % podíl na území LZ
1 Smrk ztepilý 70,87%
20 Borovice lesní 8,95%
50 Buk lesní 10,70%
64 Bříza bradavičnatá 2,53%
10 Jedle bělokorá 2,68%
83 Olše lepkavá 1,37%
30 Modřín opadavý 1,13%
39 Ostatní jehličnaté 0,00%
86 Topol osika 0,33%
18 Douglaska tisolistá 0,19%
40 Dub letní 0,16%
97 Ostatní listnaté 0,03%
53 Javor klen 0,63%
84 Olše šedá 0,13%
11 Jedle obrovská 0,06%
66 Jeřáb ptačí 0,06%
61 Jilm horský 0,01%
52 Javor mléč 0,00%

(aktualizace: 07/2017)