Myslivost

Myslivost lesního závodu Boubín

Významnou součástí činnosti LZ Boubín je myslivost, jež je provozována v 6 vlastních režijních honitbách na celkové výměře 9 789 ha. Z toho 1 978 ha zaujímá zaplocená část obory Boubín pro intenzivní chov jelení zvěře. Ve všech honitbách je možno lovit vysokou, černou a v omezené míře srnčí zvěř. Ve venkovních režijních honitbách je ročně loveno poplatkově cca 25 ks trofejové jelení zvěře, v oboře pak cca 30 ks jelenů.

LZ Boubín má dále 8 vlastních pronajatých honiteb o celkové výměře 9 834 ha.

LZ Boubín – Myslivost

          

Ceník lovu

         

Informační leták (pdf, 509 kB)

         

Ceník (pdf, 587 kB)

Obora Boubín

Tato obora navazuje na tradici oborního chovu jelení zvěře z dob Schwarzenbergů, dřívějších majoritních majitelů panství v oblasti Boubína. Jelení zvěř byla na Šumavě a tudíž v celé oblasti Boubína zvěří autochtonní. Z důvodu značného zvýšení škod na polích místních obyvatel a častých střetů mysliveckého personálu s pytláky nařídil kníže Schwarzenberg roku 1790 redukci jelení zvěře a v roce 1817 její úplné vystřílení. Ovšem v 2. polovině minulého století zaujímali Schwarzenbergové význačná společenská postavení a potřebovali pro reprezentaci v dostatečné míře tu nejatraktivnější zvěř. Na důvody likvidace se zapomnělo a v roce 1874 byla na Boubín dovezena z různých míst – hlavně z obory Hluboká nad Vltavou, Kratochvíle, Lán a Rakouska – jelení zvěř. Kolem roku 1900 dokonce vznikla obora o výměře cca 3 000 ha. Obora zahrnovala vrchol Boubína, hřebenovou část horského pásma Basum a hřebenovou část horského pásma Dlouhý hřbet. V roce 1963 obora samovolně zanikla.

Současná obora byla založena v roce 1976 – původně na rozloze 2 219 ha (241 ha, včetně vrcholu Bobíka, je dnes vyploceno). Obora se nachází v nadmořské výšce od 700 do 1 263 m. n. m., čímž se řadí k nejvýše položeným oborám v České republice. I přesto je možno v této oboře běžně lovit jelena v bodové hodnotě kolem 195 bodů CIC. Nejsilnější trofej jelena evropského, uloveného v této oboře, má bodovou hodnotu 233,68 CIC. Lov je možno zajistit jak pro jednotlivce, tak i skupinu lovců (maximálně pětičlennou). Samotný lov je pak uskutečňován individuálně s doprovodem personálu.

Lovcům v oboře, ale i ve volných honitbách, je nabízeno ubytování v několika loveckých chatách. Chaty jsou na různém stupni vybavenosti. Každá chata má minimálně základní vybavení (sociální zařízení, možnost ohřevu jídla). Chaty s absencí elektrické přípojky jsou vybaveny solárními panely. Stravování nelze při ubytování zajistit.

Obora Boubín

          

Odchovna tetřevů

         

Informační leták (pdf, 413 kB)

         

Informační leták (pdf, 672 kB)