Lesnická naučná stezka

O stezce

Dne 27.10.2000 byla otevřena naučná stezka. Pokud ji chcete projít, pak čistá délka trasy činí 13,2 km. Stezka obsahuje 30 zastavení s více jak třiceti informačními tabulemi. Většina z nich je ve formátu 120 cm x 80 cm a zbytek je 70 cm x 40 cm. Informace jsou podávány trojjazyčně – v češtině, angličtině a němčině. Stezku lze procházet po částech a oběma směry bez ztráty kontinuity (každá informační tabule má uzavřený specifický okruh informací). Pro menší děti lze výlety na stezce rozdělit do několika částí: První zastavení – začátek naučné stezky je vzdáleno cca 4 km od Vimperka (poblíž obce Pravětín), poslední zastavení – konec naučné stezky je vzdálen cca 2 km od železniční zastávky Zátoň. Vzdálenost mezi zakončením stezky a Boubínským pralesem je také zhruba 2 km. Stezka je zanesena do jednotného značení Klubu českých turistů (je značena zelenou turistickou značkou). Stezka nabízí spolu s informačními středisky LČR v Zátoni, CHKO Šumava na Idině pile využití jak ke školní výuce tak i turistickému a rekreačnímu vyžití.

Zastávky

 • ZPŮSOBY HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
 • PŮDNÍ SONDA
 • ŠKODY ZVĚŘÍ V LESÍCH
 • INTRODUKOVANÉ (DOVEZENÉ) DŘEVINY NA ŠUMAVĚ
 • MALÁ VODNÍ NÁDRŽ
 • PROŘEZÁVKA LESNÍ MLAZINY
 • OBNOVA LESNÍHO POROSTU PO POLOMECH
 • PROŘEZÁVKA V LISTNATÉM POROSTU
 • OBNOVA LESNÍHO POROSTU
 • PŘIROZENÁ OBNOVA LESA
 • MĚŘENÍ HLADINY SPODNÍ VODY
 • VÝCHOVA LESA PROŘEZÁVKOU
 • ŠKŮDCI LESA A OCHRANA
 • CHATA ROBLOVKA
 • TRVALE UDRŽITELNÉ OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESA
 • OCHRANA LESA
 • NEPŮVODNÍ POROSTY
 • GENETIKA LESNÍCH DŘEVIN
 • MYSLIVOST
 • VODÁRNA PRO KUBOVU HUŤ
 • REKREAČNÍ FUNKCE LESA
 • HISTORIE LESNICTVÍ NA ŠUMAVĚ
 • OBEC KUBOVA HUŤ
 • PŮDOOCHRANNÉ FUNKCE LESA
 • ZPŘÍSTUPNĚNÍ POROSTŮ
 • JELENÍ ZVĚŘ, SOUČÁST ŠUMAVSKÝCH LESŮ, ŠKODY ZVĚŘÍ
 • PŮVODNÍ POROSTY
 • CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ JILMOVÁ SKÁLA
 • DEMONSTRAČNÍ OBJEKT, ROZVINUTÁ PŘIROZENÁ OBNOVA BUKU
 • ODPOČINKOVÉ MÍSTO V LOMU PŘED SOVÍ SKÁLOU, LUKENSKÁ CESTA

Výstavba

Stavbu stezky zajišťovala v letech 1999 – 2000 Integrovaná střední škola lesnická spolu s LZ Boubín. Na překladech a kontrole cizojazyčných textů se podílela lesnická škola v Laubau a dlouholetý pracovník lesního hospodářství z USA. Výrobu stojanů a panelů, včetně grafické formy provedla strakonická firma ARGÓ. Zabudování a úpravu okolí panelů s přístupovými mostky provedli žáci ISŠL, kteří jako jedni z prvních využívali nově zbudovanou stezku k výuce odborných předmětů.

Doplňkové objekty na stezce (úprava pramenů, odpočinková místa a dřevařská chatka, včetně již zmiňovaných mostků s terénními úpravami) provedly Lesy České republiky s. p. –  LZ Boubín spolu s Integrovanou školou lesnickou. Stezka byla financována za podpory Phare a MZe ČR.