Ubytování

 

Při ubytování do 3 dnů včetně se cena lůžka či chaty zvyšuje o 30 %.